X-Ray Mouthguard (EI)

Size
X-Ray Mouthguard. Radiate that see through smile.